Modellering klimaat-vegetatie-interacties tijdens laatste en huidige interglacials

09-03-2020

13.45

Aula

Modelling climate-vegetation interactions during the last and current interglacials

H. Li

prof.dr. H. Renssen, dr. D.M.V.A.P. Roche

Faculteit der Bètawetenschappen

Aard- en levenswetenschappen

Promotie

Meer informatie over het proefschrift