Probiotica effectief inzetten om de gezondheid van de mens te verbeteren

15-01-2020

13.45

Aula

Critical Challenges and Opportunities for Probiotic Innovators

J. Flach

prof.dr. H.J.H.M. Claassen, dr. O.F.A. Larsen

Faculteit der Bètawetenschappen

Exacte wetenschappen

Promotie

Probiotica hebben enorm veel potentieel om de gezondheid van de mens te verbeteren. Echter wordt het innovatieproces voor probiotica belemmerend door een aantal aanhoudende barrières. Joost Flach omschrijft in zijn proefschrift deze barrières en helpt hiermee innovators om effectief probiotica op de markt te brengen.

Probiotica: heilzame microben
Het menselijk lichaam wordt gekoloniseerd door biljoenen microben. Deze micro-organismen beschermen ons tegen ziekteverwekkers en bevorderen het welzijn, maar wanneer de microbiota wordt verstoord, wordt het een risicofactor voor ziekte en kwetsbaarheid. Interventie met bepaalde microben kan veranderingen in de samenstelling van de microbiota herstellen en daardoor het risico op ziekten verminderen en de gezondheid van de mens bevorderen. Deze heilzame microben worden ‘probiotica’ genoemd en voeden een multi-miljarden industrie die gezonde consumenten en patiënten wereldwijd ten goede komt. 

Belemmeringen innovatieproces probiotica
In de afgelopen jaren werd het steeds duidelijker dat het innovatieproces voor probiotica aanzienlijk wordt belemmerd omdat probiotica niet consistent worden gebruikt in de klinische praktijk, er tot nu toe geen (Europese) gezondheidsclaims zijn goedgekeurd en er een gebrek is aan fundamentele kennis over probiotica en hun interactie met de gastheer. Aangezien dit het therapeutische en sociaaleconomische potentieel van probiotica voor consumenten en patiënten beperkt, beschrijft Flach in zijn proefschrift hardnekkige belemmeringen voor het probiotische innovatieproces om onderzoek en ontwikkeling op het gebied van levende micro-organismen ter bevordering van de menselijke gezondheid te bevorderen. Voor zijn onderzoek maakte Flach gebruik van klinische studies, meta-analyses, health-economics, interviews, vragenlijsten en literatuurstudies.

Meer informatie over het proefschrift