Een nieuw doelwit voor een oude vijand: het Cytochrome P450-systeem van Mycobacterium tuberculosis

20-01-2020

13.45

Aula

A new target for an old enemy: The Cytochrome P450 system from Mycobacterium tuberculosis

S. Ortega Ugalde

prof.dr. P. Jennings, prof.dr. W. Bitter, dr. J.N.M. Commandeur

Faculteit der Bètawetenschappen

Exacte wetenschappen

Promotie

Tuberculose is de meest dodelijke infectieziekte wereldwijd. De ziekte (tbc) wordt veroorzaakt door de Mycobacterium tuberculosis bacterie (Mtb). Voor haar onderzoek identificeerde Sandra Ortega Ugalde (AIMMS) nieuwe doelen om nieuwe antibiotica de ontwikkelen.

Behandeling
De Mycobacterium tuberculosis bacterie is te behandelen met een combinatie van verschillende antibiotica, echter heeft de toename van het aantal multiresistente Mtb geleid tot de identificatie van nieuwe doelen voor de ontwikkeling van geneesmiddelen met een nieuw werkingsmechanisme.

Doelstellingen
De belangrijkste doelstellingen van dit onderzoek waren inzicht te krijgen in de fysiologische functie van het CYP-systeem (CYP's zijn hemo-bevattende monooxygenase-enzymen die betrokken zijn bij lipiden- en steroïdmetabolisme in eukaryoten) van Mtb en de biochemische karakterisering van hun interactie met de verwante redox-partners. Bovendien zijn de huidige beschikbare modellen om specifieke Mtb CYP-remmers te identificeren afhankelijk van eiwit dure spectrale bindingstudies of van chromatografische methoden met lage doorvoer vanwege de aard van hun endogene substraten, d.w.z. vertakte vetzuren, cholesterol en cyclische dipeptiden. 

Meer informatie over het proefschrift