Hoe verschillen tussen individuele zilvermeeuwen in foerageergedrag reproductie en overleving kunnen beïnvloeden

16-01-2020

15.45

Aula

A gull's portrait

S.C. van Donk

prof.dr. J. van der Meer, dr. C.J. Camphuysen, dr. J.Z. Shamoun-Baranes

Faculteit der Bètawetenschappen

Aard- en levenswetenschappen

Promotie

Individuele zilvermeeuwen kunnen onderling op vele manieren verschillen, waaronder de manier waarop ze hun voedsel zoeken (foerageren). Hierdoor kunnen zilvermeeuwen dezelfde omgeving op een andere manier ervaren, wat kan leiden tot verschillen in de mate van geschiktheid van een meeuw om de eigenschappen door te geven aan de volgende generatie (fitness). Variatie in foerageerstrategieën kunnen daarmee invloed hebben op het niveau van de populatie. Ook spelen individuele verschillen een rol als de omgeving veranderingen ondergaat door menselijk handelen. Dit blijkt uit het promotieonderzoek van Susanne van Donk.

Onderzoeksvragen
Susanne van Donk beantwoordt de volgende vragen: Verschillen individuen in hoeveel nakomelingen ze groot brengen? Verschillen individuen in hoe ze hun energie gebruiken voor foerageren en reproductie? En hoe gedragen individuele dieren zich wanneer hun omgeving verandert? Hiervoor bestudeerde zij een generalistische zilvermeeuw die broedt op de zuidpunt van Texel. Daarnaast gebruikte zij tien jaar aan broedresultaten en dieetanalyses, maar ook van geavanceerde trackers die verplaatsingen en gedrag vastlegden.

Meer informatie over het proefschrift