Effecten van neonicotinoïden op de bodem van ongewervelde dieren

26-11-2020

11.45

Online

Impacts of neonicotinoids to soil invertebrates

C.L.S. De Lima e Silva

prof.dr.ir. C.A.M. van Gestel, prof.dr. N.M. van Straalen

Faculteit der Bètawetenschappen

Exacte wetenschappen

Promotie