Een record van 13.000 jaar van door het klimaat en de mens veroorzaakte overstromingen in de Beneden-Maas

20-10-2020

09.45

Online

A 13,000-year record of climate- and human- impact-induced flooding in the Lower Meuse

F. Peng

prof.dr. R.T. van Balen, dr. M.A. Prins, dr. C. Kasse

Faculteit der Bètawetenschappen

Aard- en levenswetenschappen

Promotie

Meer informatie over het proefschrift