Nieuwe bevindingen celskelet

17-05-2021

11.45

Online

Statistical Mechanics of Cytoskeletal Filaments

H. Wierenga

prof.dr. P.R. ten Wolde, prof.dr. A.M. Dogterom

Faculteit der Bètawetenschappen

Exacte wetenschappen

Promotie

Biofysicus Harmen Wierenga geeft met zijn proefschrift een beter beeld van hoe bepaalde cellulaire processen werken. Het onderzoek toont aan dat het celskelet goed wordt gepositioneerd en de wrijving in cellen exponentieel groeit. Hiermee draagt Wierenga bij aan het beter begrijpen van onderdelen, functies en bewegingen van het celskelet.

Alle organismen, waaronder wijzelf, zijn opgebouwd uit biologische cellen die zich delen. Het celskelet is een onderdeel van deze cellen en speelt een grote rol in de deling van de cellen.

Resultaten van Wierenga’s onderzoek laten zien dat een cel tijdens de deling zijn celskelet heel goed kan positioneren. Dit is belangrijk omdat de cel alle kopieën van het DNA exact moet verdelen tussen de twee dochtercellen. Hij toont aan dat de wrijving in cellen niet lineair, maar exponentieel groeit. Verder toont zijn onderzoek aan wat de meest efficiënte manier is voor een cel om de plek te vinden waar hij moet delen. Het blijkt namelijk veel efficiënter wanneer een cel alleen energie verbrandt waar het nodig is dan wanneer pure ‘spierkracht’ wordt gebruikt.  

Voor zijn onderzoek naar hoe bepaalde onderdelen van het celskelet om gaan met fluctuaties, maakt Wierenga gebruik van natuurkundige theorieën, computersimulaties en werkt hij samen met experimentatoren voor het verrichten van experimenten.  

Meer informatie over het proefschrift

Livestream: https://www.youtube.com/channel/UCnN8TaVYe83472ewz9CH9HA