Op weg naar minder moedersterfte

17-05-2021

15.45

Online

Innovative partnerships for Safe Motherhood

Y. Roggeveen

prof.dr. F. Scheele, prof.dr. J.J.M. van Roosmalen, dr. J.M. Hatfield, prof.dr. M.B.M. Zweekhorst

Faculteit der Bètawetenschappen

Aard- en levenswetenschappen

Promotie

Participatie, lokale samenwerkingen en gebruik maken van lokale expertise zijn belangrijke factoren die kunnen bijdragen aan het tegengaan van moedersterfte wereldwijd. Yadira Roggeveen (Athena Instituut) heeft met haar proefschrift concrete antwoorden gevonden op de vraag waarom in sommige gebieden de verloskundige doelen van de Sustainable Development Goals moeilijk gehaald worden.

Wereldwijd blijft moedersterfte hoog, met name in ontwikkelingsgebieden waar toegang tot medische middelen als apparatuur en medicatie lastig is.

Om te onderzoeken hoe de toegang tot verloskundige zorg in zogenaamde laag-inkomensgebieden verhoogd kan worden, maakte Roggeveen gebruik van participatief actie- en literatuuronderzoek. Ten eerste keek ze naar het versnellen van de verloskundige zorgketen om het aantal geboortes waarbij een verloskundige aanwezig is te verhogen. Ten tweede onderzocht ze een situatie in Tanzania ter plekke waar de bevolking bevalt met traditionele vroedvrouwen.

Het proefschrift van Roggeveen onderschrijft het belang van samenwerkingen tussen en met lokale zorgverleners en het creëren van context-specifieke oplossingen en zorg. Het is een vernieuwende en uitdagende aanpak, maar wanneer dit wordt toegepast lijkt het makkelijker te worden voor vrouwen om een verloskundige aan hun zij te hebben tijdens een bevalling en de kwaliteit van de zorg die ze ervaren te verhogen.

Roggeveens onderzoek draagt bij aan het begrijpen en kenteren van het ondergebruik van verloskundigen en zo ook aan de gezondheid van moeders wereldwijd.

Livestream: https://www.youtube.com/channel/UCnN8TaVYe83472ewz9CH9HA