De verandering die nodig is in het managementonderwijs

09-04-2021

09.45

Online

Experiential learning in management education

A.S. Perusso

prof.dr. P.C. van der Sijde, prof.dr.habil. T. Baaken, dr. M.L. Blankesteijn

Faculteit der Bètawetenschappen

Aard- en levenswetenschappen

Promotie

Promovendus André Perusso heeft in zijn onderzoek concrete mogelijkheden geïdentificeerd die het onderwijs in management kunnen verbeteren. Deze aanpassingen hebben bij implementatie in het onderwijs voordelen voor businessscholen, door het aanbieden van een relevanter onderwijsprogramma. Studenten zullen hierdoor beter voorbereid zijn op de praktijk.

Hoewel docenten van het vak management het er al langer over eens zijn dat het onderwijs praktijkgerichter moet worden, is er nog geen overeenstemming over hoe de praktijk het best geïmplementeerd kan worden.

Voor zijn onderzoek gebruikt Perusso gegevens van een casestudy van een bacheloropleiding om zo een verbeterd onderwijsprogramma te ontwerpen. Vier elementen worden door Perusso geïdentificeerd die belangrijk zijn voor een meer authentieke en praktische leerervaring. Deze elementen zijn 1) onduidelijke probleemstellingen die de ware complexiteit vastleggen 2) die worden opgelost in het echte leven 3) die dicht aansluiten bij een authentieke professionele omgeving en 4) die worden afgesloten met een reflectie.

Het proefschrift van Perusso laat zien dat alle vier de elementen een cruciale en onmisbare rol spelen in het verbeteren van de leerervaring van managementstudenten. De vier elementen bevorderen namelijk de kennis, vaardigheden en mentaliteit van studenten.


 Livestream: https://www.youtube.com/channel/UCnN8TaVYe83472ewz9CH9HA