Hoe breuken in de ondergrond de dynamiek van rivieren beïnvloeden

17-06-2021

13.45

Online

Faulty Rivers

H.A.G. Woolderink

prof.dr. R.T. van Balen, dr. C. Kasse, dr. K.M. Cohen, prof.dr. M.G. Kleinhans

Faculteit der Bètawetenschappen

Aard- en levenswetenschappen

Promotie

Verticale verplaatsingen langs breuken in de ondergrond zorgen ervoor dat de bewegingen van een rivier tijdelijk kunnen veranderen. Geoloog Hessel Woolderink onderzocht de effecten van verticale bodembewegingen langs breuken op rivierdynamiek. Tot nu toe was het nog onduidelijk in welke mate en in welke verhoudingen tot andere effecten deze verplaatsingen langs breuken de dynamiek van rivieren kunnen beïnvloeden. Bewegingen blijken ook op zeer abrupte wijze, bij aardbevingen, een grote invloed kunnen hebben op onze rivieren.

Woolderink toont aan dat verticale bodembewegingen niet alleen geleidelijk en op grote tijdschaal het gedrag van rivieren beïnvloeden. Het blijkt dat de bewegingen ook op zeer abrupte wijze, bij aardbevingen, een grote invloed kunnen hebben op onze rivieren. Deze nieuwe inzichten kunnen meegenomen worden in de strategieën voor riviermanagement. Zijn onderzoek draagt bij aan verbeterde (conceptuele) modellen die de mogelijke effecten van verticale bodembewegingen op rivieren proberen te voorspellen. Ook kan de inventarisatie van afwijkende rivierpatronen helpen bij het opsporen van, tot nu toe, nog niet ontdekte breuken in de ondergrond.

Woolderink maakte gebruik van veldstudies en numerieke computermodellering om de effecten van de bodembewegingen beter te begrijpen en te kwantificeren. De rivieren de Maas en de Roer laten zien dat de tektonische structuur van de ondergrond in zuid Nederland, op de schaal van door breuken begrensde blokken, bepalend is voor variaties in rivierpatroon en het in stand houden van fossiele riviervlaktes. Ook blijkt uit zowel zijn veldstudies als numerieke modellering dat bodembeweging op het schaalniveau van individuele breukzones weerslag heeft op de dynamiek van een rivier.

Meer informatie over het proefschrift

Livestream: https://www.youtube.com/channel/UCnN8TaVYe83472ewz9CH9HA