Ziekte van Alzheimer remmen door Parvalbumine interneuronactiviteit te herstellen

29-06-2021

11.45

Online

Inhibiting Alzheimer’s disease by restoring Parvalbumin interneuron activity

S. Hijazi

prof.dr. A.B. Smit, dr. R.E. van Kesteren

Faculteit der Bètawetenschappen

Aard- en levenswetenschappen

Promotie

Nieuw onderzoek toont aan dat Parvalbumine interneuronen hyperactief zijn in een diermodel van de vroege stadia van de ziekte van Alzheimer en dat remming daarvan geheugenstoornissen kan voorkomen en de ziekte progressie kan remmen.

Neurowetenschapper Sara Hijazi gebruikte een muismodel van de ziekte van Alzheimer en chemogenetische hulpmiddelen om de activiteit van Parvalbumine neuronen te manipuleren. Het herstellen van de activiteit van Parvalbumine cellen in vroege stadia voorkwam netwerk- en geheugenstoornissen die geassocieerd zijn met de ziekte van Alzheimer bij muizen en biedt veelbelovende nieuwe inzichten voor vroegtijdige interventie.

Het onderzoek wijst ook uit dat veranderingen in de activiteit van Parvalbumine interneuronen belangrijk kunnen zijn bij het verkennen van nieuwe vroegtijdige biomarkers van de ziekte. Daarnaast tonen de verkregen gegevens aan dat de selectieve kwetsbaarheid van Parvalbumine-interneuronen voor bèta-amyloïd (peptiden met 36 tot 43 aminozuren die sterk geassocieerd zijn met de ziekte van Alzheimer) zeer relevant is voor het begrijpen van de progressie van de ziekte in de vroege fase en biedt daarmee aanknopingspunten voor toekomstig onderzoek.

Meer informatie over het proefschrift

Livestream: https://www.youtube.com/channel/UCnN8TaVYe83472ewz9CH9HA