De rol van de prefrontale cortex in ons gedrag

08-04-2021

13.45

Online

Illuminating the role of the prefrontal cortex in cognitive control of behavior

S.F. de Kloet

prof.dr. H.D. Mansvelder, dr. R. Min

Faculteit der Bètawetenschappen

Aard- en levenswetenschappen

Promotie

Hersenwetenschapper Sybren De Kloet onderzocht de activiteit van individuele hersencellen rondom het nemen van beslissingen. Vlak voor het maken van een beslissing, wordt er actief gecommuniceerd tussen de prefrontale cortex en andere hersengebieden. Gesprekken met sommige gebieden sporen je aan om iets te doen, maar anderen weerhouden je juist van acties. Het onderscheid tussen de verschillende ontvangende gebieden in je brein is nog niet eerder gemaakt en geeft ons een inkijkje in hoe hersenen ons gedrag kunnen sturen.

Een aanzienlijk deel van de wereldbevolking krijgt tijdens het leven te maken met psychische, psychiatrische of neurologische aandoeningen. Het is van essentieel belang om goed te begrijpen hoe de hersenen precies werken om daar iets aan te kunnen doen. Het is overigens niet alleen van belang bij ziekte. De hersenen zijn vooralsnog de enige bron van bewustzijn, emotie en cognitie waar we ons van bewust zijn. Met alle technologische ontwikkelingen is het extra belangrijk om te begrijpen hoe een menselijk brein werkt, of het nu is om na te bootsen of om beter om te kunnen gaan met vernieuwingen op maatschappelijk of AI gebied.


Livestream: https://www.youtube.com/channel/UCnN8TaVYe83472ewz9CH9HA