Betere methoden ontwikkelen voor monitoring zwerfafval in zee

11-06-2021

11.45

Online

Lifting the veil on marine litter

T. Maes

prof.dr. A.D. Vethaak, dr. H.A. Leslie

Faculteit der Bètawetenschappen

Aard- en levenswetenschappen

Promotie

8 juni is het World Ocean Day, waarmee aandacht gevraagd wordt voor acties wereldwijd om de zee te beschermen. Bioloog Thomas Maes onderzocht hoe zwerfaval zich verspreidt in kustgebieden en zeeën van Noordwest-Europa en wat de impact daarvan is op zeedieren. Hij ontdekte dat plasticvervuiling overal voorkomt, in alle soorten en maten, van sedimenten op de zeebodem tot in toproofdieren zoals haaien.

Mensen zijn overal aanwezig en produceren veel afval. Aangezien zo’n 70 procent van het aardoppervlak bedekt is met water, komt een groot deel van dat afval in zee terecht. Zwerfvuil dat in zee terechtkomt is geen nieuw probleem, maar de hoeveelheden en soorten polymeren die momenteel in het mariene milieu terechtkomen zijn dat wel.

Moderne kunststoffen zijn extreem goedkoop, goed verwerkbaar, duurzaam en gaan lang mee. Allemaal eigenschappen die ze erg populair maken voor gebruik in een breed scala aan toepassingen. Helaas zijn ze ook erg hardnekkig in het milieu. Marien zwerfafval is exponentieel gestegen door een toename in consumptie en het aantal polymeren dat wordt gebruikt om de dingen die we dagelijks gebruiken te vervaardigen. Dit gebeurt allemaal terwijl afvalverwerking en beleid niet even snel mee evolueren.

Met zijn onderzoek wil Maes de ontwikkeling van methoden voor de monitoring van zwerfvuil in zee en microplastics in het Noordoost-Atlantische ecosysteem stimuleren. Hiermee kan ons begrip van de effecten van zwerfvuil en dus het vermogen om oplossingen te ontwikkelen, worden vergroot. De bevindingen van dit onderzoek kunnen worden gekoppeld aan de vereisten van al bestaande kaders* en zo bijdragen aan het verminderen en elimineren van plastic vervuiling in het mariene milieu.

*Er zijn verschillende nationale en internationale kaders ontwikkeld om de kwestie van zwerfvuil op zee aan te pakken, zoals de Duurzame Ontwikkelingsdoelen (SDG) van de Verenigde Naties, de Europese Kaderrichtlijn Mariene Strategie (MSFD), het Regionale Actieplan Oslo Parijs (OSPAR) voor zwerfvuil op zee.

Meer informatie over het proefschrift

Livestream: https://www.youtube.com/channel/UCnN8TaVYe83472ewz9CH9HA