Variërende trajecten van verval en biodiversiteit tussen schors en hout

01-03-2021

11.45

Online

The cutting edge: How decay trajectories and biodiversity vary between bark and wood within and across tree species

C. Chang

prof.dr. J.H.C. Cornelissen, prof.dr. W.Q. Yang

Faculteit der Bètawetenschappen

Aard- en levenswetenschappen

Promotie

Promovendus Chenhui Chang onderzocht hoe verval en biodiversiteit varieert tussen schors en hout in boomstammen en tussen boomsoorten. Ze laat zien hoe we voor biodiversiteit kunnen zorgen, vooral in bosecosystemen. Zo moet bijvoorbeeld schors en hout op de bosbodem worden gelaten om de biodiversiteitspoel te maximaliseren.

Er leven veel verschillende organismen in en op dood hout, waaronder mossen, slakken, spinnen, duizendpoot, duizendpoot, schimmels en bacteriën, die de verschillende groepen kunnen faciliteren of remmen. De samenstelling van de organismen kan gastheerboom specifiek zijn en daarom bijdragen aan boomsoort specifieke vervalsnelheid en -modus. Boomstamschors, spinthout en kernhout variëren ook in fysische en chemische eigenschappen, waardoor ze met verschillende snelheden vervallen.

Om de vervaldynamiek van verschillende componenten beter te begrijpen, ontwikkelde Chang nieuwe methoden om het massaverlies van schors, spinthout en kernhout afzonderlijk te meten en ze maakte een nieuw experimenteel ontwerp om de schors- en houteffecten op ongewervelde dieren te ontwarren. Ze deed het onderzoek in Nederland en China met verschillende bomen. De stammen werden een aantal jaren in het veld bewaard en vervolgens geoogst om te meten.


More information about the thesis

Livestream: https://www.youtube.com/channel/UCnN8TaVYe83472ewz9CH9HA