Businessmodel innovatie veroorzaakt disruptie

08-03-2021

13.45

Online

Managing in the face of disruption: how do companies manage business model innovation along the process of disruptive innovation?

A.L. Schmidt

prof.dr. P.C. van der Sijde, prof.dr.habil. T. Baaken

Faculteit der Bètawetenschappen

Aard- en levenswetenschappen

Promotie

Er is meer aandacht nodig voor de theoretische aspecten van marktontwrichting. Waar eerst vooral de technologische aspecten als oorzaak werden gezien voor de ontwrichting van een markt, wordt de rol van businessmodellen hierin steeds meer erkend en is er behoefte aan een completer beeld.

Een vollediger beeld
Met behulp van bronnen zoals publicaties interview transcripties, archiefdata, en ingevulde enquêtes om zo een beter inzicht te krijgen in genomen managementbeslissingen, draagt Alexander Lennart Schmidt bij aan de huidige onderbelichte theoretische aspecten van marktontwrichting.

Daarnaast levert het onderzoek richtlijnen op voor corporate managers en ondernemers over het mangenen van businessmodel innovatie.

More information about the thesis

Livestream: https://www.youtube.com/channel/UCnN8TaVYe83472ewz9CH9HA