Minder uitstoot en meer capaciteit door vervoer over water in plaats van land

19-01-2021

15.45

Online

Optimization of hinterland container transportation and terminal operations

B.G. Zweers

prof.dr. R.D. van der Mei, prof.dr. S. Bhulai, prof.dr. G. Schäfer

Faculteit der Bètawetenschappen

Exacte wetenschappen

Promotie

Door meer gebruik te maken van binnenvaartschepen is het mogelijk om het groeiende aantal containers dat binnenslands vervoerd moet worden op te vangen én minder broeikassen uit te stoten. Na veel verschillende initiatieven om het aantal vrachtwagens terug te dringen, ontwikkelde wiskundige Bernard Zweers algoritmes om vervoer middels schepen te optimaliseren.

Van haven naar eindbestemming
Het vervoer van containers vanaf de zeehavens naar de uiteindelijke eindbestemming op het achterland kan op drie manieren: per vrachtwagen, trein of binnenvaartschip. Hoewel een vrachtwagen de meest vervuilende en duurste optie is, en bovendien tot files leidt, is het aandeel van containers dat vervoerd wordt per vrachtwagen afgelopen jaren niet gedaald. Voor binnenvaartschepen en treinen is het ingewikkeld om een transportplan te maken.

Meer binnenvaartschepen en treinen
In samenwerking met een containerterminal in de Amsterdamse haven identificeerde Zweers de huidige problemen die spelen in het binnenlandse containervervoer en ontwikkelde algoritmes om deze op te lossen en tot een optimaal vervoerplan te komen. Het is noodzakelijk dat containers meer met binnenvaartschepen en treinen worden vervoerd om ervoor te zorgen dat de haven van Rotterdam de groeiende stroom aan containers aan blijft kunnen.

Livestream: https://www.youtube.com/channel/UCnN8TaVYe83472ewz9CH9HA