Geen remmende rol voor calretinine-remmende neuronen

25-01-2021

15.45

Online

Visual Processing in Calretinin Interneurons in the Mouse Primary Visual Cortex

D. Camillo

prof.dr. C.N. Levelt, dr. J.A. Heimel

Faculteit der Bètawetenschappen

Aard- en levenswetenschappen

Promotie

Neurobioloog Daniela Camillo onderzocht hoe een specifiek type remmend neuron in de visuele gebieden van de muizenhersenen, calretinine genaamd, reageert op visuele stimulatie. Zij ontdekte dat calretinine-remmende neuronen verschillen van andere remmende neuronen.

Een van de veronderstelde rollen voor deze groep neuronen is het bevorderen van de activering van prikkelende neuronen door ontremming. Met optogenetica - een techniek die specifieke neuronen met licht activeert – weerlegde Camillo deze rol van calretinine-neuronen. Met in vivo twee-foton calciumbeeldvorming, die de activiteit van neuronen bestudeert door hun fluorescentie te meten, biedt zij aanvullende kennis over hun activiteit terwijl de muis naar visuele stimuli kijkt.

In de hersenen is de balans tussen prikkelende en remmende neuronen cruciaal voor het behouden van neuronale functies. Remmende neuronen vertegenwoordigen slechts 20% van de totale neuronale populatie, maar de neuronen in deze groep verschillen sterk in hun vorm, de eiwitten die ze tot expressie brengen en hun activiteit.

Er zijn de afgelopen jaren verschillende pogingen gedaan om deze groep neuronen te classificeren. Dit proces was moeilijk vanwege het gebrek aan informatie over de verschillende remmende neuronen. Calretinine-remmende neuronen, die hun naam ontlenen aan de plaats van ontdekking, het netvlies, vertegenwoordigen een van de raadselachtige remmende neuronen. Dankzij optogenetica en in vivo twee-foton calcium beeldvorming bij muizen laat Camillo enkele van hun eigenschappen zien.

Livestream: https://www.youtube.com/channel/UCnN8TaVYe83472ewz9CH9HA