Chemische analysemethoden van opkomende verontreinigingen ontwikkeld en toegepast

20-01-2021

11.45

Online

Development and Application of Comprehensive Chemical Analytical Methods for the Analysis of Polyaromatic Compounds

E.M. Skoczynska

prof.dr. J. de Boer, prof.dr. A.J. Murk, prof.dr. P.E.G. Leonards

Faculteit der Bètawetenschappen

Exacte wetenschappen

Promotie

Chemicus Ewa Skoczynska ontwikkelde innovatieve, analytische instrumenten die het “chemische beeld” van milieumonsters beschrijven en die onbekende verbindingen identificeren die bijdragen aan de toxiciteit. Zij bewijst met haar promotieonderzoek dat de milieu-analyse veel opkomende stoffen buiten beschouwing laat. Het weglaten van deze stoffen kan de toxicologische risicobeoordeling van milieumonsters of rubbergranulaat ernstig beperken.

Steeds meer synthetische en ook onopzettelijk door de mens geproduceerde stoffen komen in het milieu terecht. Het is een serieuze uitdaging om het groeiende aantal van potentieel schadelijke verbindingen die in het milieu terechtkomen te identificeren. Dit komt vooral door de complexiteit van de milieumonsters. Bovendien verandert het "chemische beeld" van onze omgeving voortdurend. Het analyseren van complexe milieumonsters vereist efficiënte en robuuste extractie-, clean up- en/of fractioneringsprocedures gevolgd door gas- of vloeistof-chromatografische analyse. Skoczynska gebruikt gaschromatografie in combinatie met massaspectrometrie als voorkeursmethode.

Nieuwe analytische benaderingen en nieuwe analysemethodes maken de identificatie van opkomende stoffen, hun bronnen en bijbehorende toxicologische risico's gemakkelijker. Milieumonitoring vereist een meer holistische aanpak dan een standaardmethodologie die alleen gebaseerd is op een target analyse van een beperkte set van stoffen.

Livestream: https://www.youtube.com/channel/UCnN8TaVYe83472ewz9CH9HA