Maatschappelijk verantwoord innoveren: van theorie naar praktijk

18-01-2021

13.45

Online

Wading through the Mud

J.W. Schuijer

prof.dr. J.E.W. Broerse, dr. J.F.H. Kupper

Faculteit der Bètawetenschappen

Aard- en levenswetenschappen

Promotie

Promovendus Public Engagement in Science and Technology Jantien Schuijer brengt in haar proefschrift de vormgeving van het raamwerk van verantwoord onderzoek en innovatie (RRI) in de praktijk in een Europees RRI-project. Haar analyses bieden lessen met betrekking tot het vormgeven van processen voor publieke betrokkenheid en het aannemen van nieuwe rollen door personen of bedrijven die werken op het snijvlak van wetenschap en de samenleving.

Responsible Research and Innovation (RRI)
Wetenschappelijke vooruitgang en technologische innovaties worden vaak geprezen als de oplossingen voor de grote uitdagingen van onze tijd. Toch blijken ze tegelijkertijd een bron van nieuwe problemen en zorgen te vormen. Om (innovatie)processen beter vorm te geven, heeft de Europese Commissie het raamwerk van verantwoord onderzoek en innovatie (Responsible Research and Innovation) gepromoot. Dit raamwerk weerspiegelt de ambitie om binnen onderzoeks- en innovatieprocessen aandacht te schenken aan sociale, ethische en ecologische effecten, en flexibel te zijn in het aanpassen van acties wanneer dat nodig is.

Maatschappelijk verantwoord innoveren in de praktijk
De theorie is breed bediscussieerd in allerlei wetenschappelijke artikelen, maar er bestaan ​​nog steeds veel vragen over de vertaling van RRI naar de "modderige" context van de echte wereld. Schuijer hanteerde een actiegerichte onderzoeksaanpak om dit raamwerk te toetsen in de praktijk. “Ik nam deel aan een Europees RRI-project en bestudeerde reflexief het werk dat hier werd uitgevoerd. Mijn onderzoek laat zien dat er door actoren in de praktijk op zeer uiteenlopende wijze betekenis wordt gegeven aan het idee van RRI en maakt dilemma’s en systemische barrières zichtbaar die beïnvloeden hoe RRI naar de praktijk wordt vertaald. Dit zijn zaken die meer aandacht verdienen als we willen dat RRI de onderzoeks- en innovatiepraktijk daadwerkelijk verandert, “ aldus Schuijer.

Livestream: https://www.youtube.com/channel/UCnN8TaVYe83472ewz9CH9HA