Completer beeld van verkeer op de weg

02-02-2021

13.45

Online

Stochastic traffic flow models

P.J. Storm

prof.dr. S. Bhulai, prof.dr. M.R.H. Mandjes, dr. W. Kager

Faculteit der Bètawetenschappen

Exacte wetenschappen

Promotie

Door kansberekeningen toe te voegen aan rekenmodellen voor het gedrag van verkeer, ontstaat er een nauwkeuriger beeld van wegverkeer. Hierdoor kunnen betere voorspellingen over het verkeer worden gemaakt en controles beter worden uitgevoerd.

Kans elementen
Wiskundige Jaap Storm heeft door het uitvoeren van stelling-bewijs onderzoek nieuwe bruikbare modellen ontwikkeld. Anders dan de traditionele, deterministische modellen voor het wegverkeer bevatten de nieuwe modellen kans elementen. Kans elementen blijken belangrijk omdat er, los van de fysische wetten, ook willekeurige variabelen bepalend zijn de manier waarop voertuigen zich over de weg bewegen. Denk bijvoorbeeld aan het weer, wie er achter het stuur zit en verschillen tussen voertuigen.

Kans op file
De nieuwe modellen zijn beter analyseerbaar en kunnen bijvoorbeeld worden gebruikt om de kans dat een file ontstaat te controleren.

Meer informatie over het proefschrift