Thylakoïden: van moleculaire tot membraanorganisatie

25-02-2021

13.45

Online

Thylakoids: from molecular to membrane organisation

S. Streckaite

prof.dr. B. Robert, prof.dr. R. van Grondelle, dr. A. Gall

Faculteit der Bètawetenschappen

Aard- en levenswetenschappen

Promotie