Jos van Roosmalen bijzonder hoogleraar ‘Safe Motherhood and Health Systems’

Jos van Roosmalen bekleedt sinds 1 oktober de leerstoel Veilig Moederschap en Gezondheidssystemen aan de Faculteit der Aard- en Levenswetenschappen van de VU. Het is een aanstelling van één dag per week bij het Athena instituut voor een periode van twee jaar.

07-11-2014 | 9:14

De faculteit stelt de leerstoel beschikbaar om onderzoek aan dit wereldwijd nijpende probleem, moedersterfte in het kraambed, te blijven garanderen. Tot 1 mei 2012 bekleedde Van Roosmalen de vergelijkbare leerstoel ‘Professor of national and international aspects of Safe Motherhood’ bij VU Medisch Centrum (EMGO).

Moedersterfte kan alleen worden teruggedrongen wanneer prioriteit wordt gegeven aan het verbeteren van de toegankelijkheid en kwaliteit van (verloskundige) gezondheidszorgsystemen. Van Roosmalen pleit voor de introductie van de 'audit' als instrument ter verbetering. Met deze vorm van onderzoek wordt inzicht verkregen in de verschillende factoren die bijdragen aan het optreden van complicaties. Het uiteindelijke doel is tijdige herkenning van problemen en onmiddellijke doorverwijzing naar een goed functionerend gezondheidscentrum. Hiervoor is een naar buiten gerichte blik op de samenleving als geheel nodig (ectoscopisch) van zowel politici als artsen en verloskundigen.

In 2013 overleden naar schatting 292.982 vrouwen aan complicaties tijdens de zwangerschap, bevalling of in het kraambed. In hogere inkomenslanden sterven 9 vrouwen per 100.000 levendgeborenen tegenover 450 elders op de wereld. In het gebied beneden de Sahara in Afrika ligt de moedersterfte zelfs op 905 per 100.000 levendgeborenen. Er is geen andere gezondheidsindicator waarbij deze verschillen zo groot zijn. De Verenigde Naties heeft het reduceren van moedersterfte benoemd tot één van de acht Milleniumontwikkelingsdoelstellingen. Tot nu toe blijkt wel winst te zijn geboekt, echter nog veel te weinig. Verloskunde draait in de Westerse wereld toch vaak meer om het kind dan de moeder.

Foto bij Jos van Roosmalen