Ontbossing in kaart gebracht

Richard de Jeu (Aarde en Klimaat) onderzocht met internationale collega’s hoeveel koolstof er wereldwijd in vegetatie is opgeslagen de afgelopen 20 jaar.

31-03-2015 | 9:11

De onderzoekers zagen in deze periode vooral een verlies in de tropische bossen door ontbossing, maar ook een groei in de boreale bossen en savannen. Vanaf 2003 was echter een sterke vermindering van de ontbossing van tropische bossen te zien en een groei van bossen in China en Rusland.

Veranderde wetgeving
Met dit onderzoek en de ontwikkelde dataset kunnen we beter kwantificeren wat de rol van vegetatie op de totale koolstof budget is en direct de gevolgen zien van de verandering van een politiek en maatschappelijk klimaat. Zo is de ontbossing in Brazilië sterk afgenomen door een verandering in wetgeving, maar ook door een verandering van maatschappelijke bewustwording.

Passieve microgolven
De onderzoekers gebruikten satelliet observaties waarbij passieve microgolven sensoren zijn ingezet. De Jeu: “Deze sensoren zijn minder gevoelig voor wolken en geven ons zowel overdag als ‘s nachts informatie. Hierdoor hebben we een zeer nauwkeurig beeld gekregen van de afgelopen 20 jaar.” De gegevens van een serie satellieten zijn samengevoegd om een totaaloverzicht over 20 jaar te krijgen. Deze data zijn met een gekalibreerd model omgezet naar bovengrondse biomassa data. 

Het artikel ‘Recent reversal in global terrestrial biomass loss’ is op 30 maart gepubliceerd in het online tijdschrift Nature Climate Change.

Jeu - nature climate change