PNAS-artikel over invloed van exploitatie van veengronden op klimaatverandering

Veengronden op het noordelijk halfrond zijn belangrijke gebieden voor koolstof opslag (tot wel 500 gigaton). Door exploitatie en daarmee gepaard gaande waterstandsdaling kunnen deze koolstofvoorraden als CO2 in de atmosfeer terecht komen en een belangrijke bijdrage aan de broeikasgasbalans leveren.

24-03-2015 | 16:12

Maar het effect van natte veengronden op de broeikasgas balans is tweeledig, omdat er ook methaan (zo’n 30% van de totale methaanemissies op aarde) wordt uitgestoten. Methaan is een veel krachtiger broeikasgas dan CO2. De methaanemissies zullen juist verminderen bij exploitatie van veengronden. 

MeetmastEen internationale groep van wetenschappers, onder leiding van oud VU promovenda Roxana Petrescu en VU-wetenschappers Han Dolman en Ko van Huissteden, heeft nu met behulp van metingen en modelberekeningen bepaald wat op het noordelijk halfrond de mogelijke effecten van exploitatie van veengronden kunnen zijn op de broeikasgasbalans. Deze effecten op de broeikasgasbalans kunnen op hun beurt toekomstige klimaatscenario’s beïnvloeden. De studie is deze week gepubliceerd in het vooraanstaande tijdschrift PNAS (Proceedings of the National Academy of Sciences ). 

Belangrijke uitkomsten van het onderzoek zijn dat de koolstofopslag van natte veengronden het, wat betreft klimaateffecten, wint van de methaanuitstoot en dat het slechtste scenario voor klimaateffecten de verandering van natuurlijke veengronden naar landbouw is. Deze resultaten kunnen niet alleen de klimaatscenario’s van het IPCC verbeteren, maar er ligt ook een directe grote verantwoording bij de landgebruikers van veengronden om deze zo klimaat-neutraal als mogelijk te beheren door uitstoot van CO2 en methaan tegen te gaan.