KnowVU Stimuleringsprijs voor e-Learning door docenten Athena

Het Kennisnetwerk Onderwijs VU (KnowVU) heeft 30 juni jl. de eerste KnowVU Stimuleringsprijzen ter waarde van €5.000,- uitgereikt.

06-07-2015 | 14:08

Sjirk-Jan Zijlstra en Eva Sugeng zijn verbonden aan het Athena Instituut van de Vrije Universiteit Amsterdam. Ze verzorgen onderwijs voor de bacheloropleiding Gezondheid en Leven. De twee docenten zijn heel blij met de prijs: “Na een succesvolle start met e-Learning binnen één cursus willen we deze wijze van doceren toepassen in meerdere cursussen. Studenten hebben aangegeven e-Learning een prettige manier van studeren te vinden, met name voor de lastig te begrijpen onderdelen. Een van de voordelen is dat e-Learning een positief leereffect heeft. We hopen door het aanbieden van de e-Learning als nieuwe onderwijsvorm het begrip van- en betrokkenheid bij de cursusonderwerpen te verhogen.” 

Ondanks de korte inzendtermijn waren er tien uitstekende inzendingen vanuit de hele VU en het VUmc. De jury onder leiding van Sjoerd Sinke en verder bestaande uit Studentalent 2014 Yussef Al Tamimi (RCH) en Eveline van Staalduine – Sulman (GGL), heeft twee winnaars uitverkoren. Marijke Leijdekkers (FBW) was met de reflectie-app de andere winnaar, naast Sjirk-Jan Zijlstra en Eva Sugeng. “De reflectie-app kan worden ingezet bij docentenopleidingen, maar ook bij het ontwikkelen van studievaardigheden van studenten”, aldus Leijdekkers. 

KnowVU Stimuleringsprijs voor e-Learning door docenten Athena