Barbara Regeer geeft online college aan ambtenaren

Regeer is als universitair docent verbonden aan het Athena Instituut en geeft maandag 21 december de MOOC (massive open online course) "Continue reflectie als nieuwe routine".

15-12-2015 | 11:27

Het werk van een ambtenaar moet waardevol zijn voor de maatschappij. Maar de vraag is: hoe zorg je als ambtenaar dat het daadwerkelijk nut heeft? Het antwoord daarop krijgen ambtenaren in de vijfdelige online collegereeks "Werken vanuit de bedoeling". Het college van Barbara Regeer, natuurkundig filosofe aan de Vrije Universiteit Amsterdam, is het laatste in deze serie en is getiteld "Continue reflectie als nieuwe routine". Het college is bedoeld om ambtenaren bij te scholen en een brug te slaan tussen wetenschap en samenleving.

Een massive open online course (MOOC) is een cursus, ingericht op massale deelname, waarbij het cursusmateriaal wordt verspreid via het internet en de deelnemers dus niet aan een locatie zijn gebonden. Regeer: “Deze vorm van college aanbieden wordt gezien als het onderwijs van de toekomst. Het maakt onderwijs voor iedereen eenvoudig bereikbaar, waarbij men credits kan verzamelen en zo een diploma kan halen.”

De colleges zijn vooral bedoeld voor uitvoerende ambtenaren die werkzaam zijn bij overheidsorganisaties, maar zijn ook leerzaam en informatief voor bestuurders, overheidsmanagers, en alle andere personen die geïnteresseerd zijn in het werken vanuit de bedoeling.


Meer informatie en inschrijving www.omooc.nl (Overheid Massive Open Online Course)