Paul Jennings nieuwe hoogleraar moleculaire toxicologie

Het College van Bestuur van de VU benoemt Paul Jennings tot hoogleraar op de leerstoel ‘ADMET & Molecular Toxicology’, vanaf 1 juli 2017, met een aanstellingsomvang van 1,0 fte.

15-06-2017 | 11:38

De leerstoel richt zich op het gebied van ‘drug adsorption, distribution, metabolism, excretion and toxicology (ADMET) and molecular toxicology’ en heeft onder andere als doel om het zwaartepunt ‘Medicinal, Bio‐organic and Synthetic Chemistry’ van het Sectorplan Natuur- en Scheikunde te versterken. Daarnaast dient de leerstoel de expertises in het O|2-gebouw te complementeren.

Groot Europees netwerk
Paul Jennings’ onderzoek richt zich op het begrijpen van de moleculaire processen die betrokken zijn bij chemisch geïnduceerde celschade en -aanpassing, met een speciale interesse in de nier. Hij was betrokken bij verschillende grote Europese projecten met als hoofddoel het ontwikkelen van diervriendelijke chemische veiligheidsbeoordelingsmodellen, die beter presteren dan huidige tests met proefdieren. Hij is ook de coördinator van de in3 ITN Marie Skłodowska-Curie Actie.

Het onderzoek van Jennings sluit goed aan bij het profiel voor de leerstoel Moleculaire Toxicologie dat de afdeling S&F voor ogen heeft en is aantrekkelijk voor het bachelor- en masteronderwijs binnen de Life Sciences op de VU. Jennings’ expertise en visie bieden mogelijkheden om sterke samenwerkingsverbanden te vormen met onderwijs- en onderzoeksgroepen binnen Scheikunde, AIMMS, het IVM, het CMLS-domein en het VUmc.

CV
Jennings is momenteel PI (principal investigator) op de afdeling Physiology and Medical Physics van de Innsbruck Medical University (Oostenrijk). Jennings is geboren en getogen in Ierland. Hij behaalde zijn BSc (1996) en PhD (2001) op het University College Dublin bij de afdeling Farmacologie. Daarna verhuisde hij naar Innsbruck, werkzaam onder hoogleraar Walter Pfaller, van wie hij uiteindelijk het laboratorium overnam toen Pfaller in 2010 met pensioen ging.