Rubicon-beurs voor Athena-onderzoeker Ruth Peters

Athena-onderzoeker Ruth Peters ontvangt van NWO een Rubicon-beurs. Met deze subsidie gaat Peters 18 maanden lang onderzoek doen naar gezondheidsgerelateerde stigma aan de Harvard Medical School in Amerika.

20-04-2017 | 14:29

Mensen met bijvoorbeeld een geestelijke ziekte, lepra of HIV/AIDS worden regelmatig gediscrimineerd of buitengesloten. Er is veel bekend over stigma, maar weinig over hoe we stigma kunnen verminderen. Dit onderzoek richt zich op het ontwikkelen van een nieuwe stigma-reductie theorie.

Stigma
Gezondheidsgerelateerde stigma is een belangrijk probleem in de maatschappij, aangezien het de kwaliteit van het leven van de getroffen mensen en de preventie en behandeling van ziekten negatief beïnvloedt. Stigma-theorieën zijn nuttig geweest om het probleem van stigma in kaart te brengen, maar ze zijn ontoereikend om te begrijpen hoe stigma-reductie kan worden bereikt. Dit onderzoek zal de stigma-reductie-theorie bevorderen en bijdragen aan de vermindering van gezondheidsgerelateerde stigma door nieuwe onderzoeksbenaderingen toe te passen, ziekte-specifieke en disciplinaire grenzen over te steken en nieuwe hypothesen te testen in een pilotstudie in Indonesië.

Rubicon
In totaal kende NWO in deze ronde 22 Rubicon-beurzen toe aan wetenschapstalenten, die met het geld onderzoek gaan doen aan buitenlandse topinstituten. Het programma Rubicon is bedoeld om jonge, veelbelovende wetenschappers de mogelijkheid te geven internationale onderzoekservaring op te doen. De hoogte van elke beurs is afhankelijk van de gekozen bestemming en de duur van het verblijf. Per jaar financiert NWO zo’n zestig jonge onderzoekers binnen Rubicon (voor een totaalbedrag van zeven miljoen euro, verdeeld over drie ronden).