Gevolgen orkaan Harvey voor Houston vragen om Nederlandse aanpak

Op dit moment valt er na orkaan Harvey een record hoeveelheid neerslag in de regio van Houston, Texas. In recente studies onderzochten VU-wetenschappers welke gevolgen stormen voor kustregio’s zoals de Amerikaanse zuidkust hebben en wat de economische waarde is van Nederlandse oplossingen om schade in de toekomst te beperken.

29-08-2017 | 14:46

Door de huidige overstromingen kan de schade in Texas oplopen tot vele miljarden dollars. De storm verplaatst zich maar heel traag in oostelijke richting, en zal vermoedelijk ook in de staat Louisiana grote schade aanrichten. De VU werkt al jaren samen met Amerikaanse onderzoekers verbonden aan MIT, Princeton en Texas A&M, om oplossingen te ontwikkelen voor kuststeden wereldwijd, zoals stormvloedkeringen in combinatie met evacuatieplannen en verzekeringen.

Zware orkaan kan overstromingen veroorzaken
Harvey is een orkaan van de 3-4e categorie met zeer hoge windsnelheden en een van de zwaarste orkanen ooit in Texas. Het is een zogenaamde ‘perfect storm’ waarbij het gevaar voor overstromingen van twee kanten komt. Aan de ene kant wordt het water aan de kust opgestuwd door harde wind. Daarnaast verplaatst de orkaan zich slechts met een snelheid van ca. 6 km/u, waardoor er lokaal extreem veel regen valt.

Overstromingsschade
VU-hoogleraar water- en klimaatrisico’s Jeroen Aerts: “De stad Houston heeft meerdere waarschuwingen gehad met orkaan Ike en recentere overstromingen. In de regio Houston wonen 6,5 miljoen mensen die niet allemaal geëvacueerd kunnen worden. De schade aan onder meer wegen en huizen zal zeker meer dan 10 miljard dollar bedragen. De schade aan de regionale economie kan zelfs oplopen tot 20 miljard dollar, omdat door de orkaan bedrijven stil komen te liggen.”

Nederlandse oplossingen
Uit recent onderzoek van collega VU-hoogleraar Philip Ward blijkt dat de economische voordelen van het bouwen en ophogen van dijken om overstromingsschade te verminderen, wereldwijd veel hoger zijn dan de kosten. “Het is algemeen bekend dat de economische schade door overstromingen in kwetsbare gebieden de komende decennia zal toenemen door onder andere klimaatverandering en bevolkingsgroei”, aldus Ward. “Dit onderzoek toont aan dat deze schade in het jaar 2080 wel degelijk kan worden teruggebracht tot onder het huidige niveau, zolang er maar wordt geïnvesteerd in beschermende maatregelen.”

In de Verenigde Staten, en ook in Texas is er belangstelling voor nieuwe oplossingen tegen overstromingen. In de regio wordt eerst gedacht aan evacuatie, het aanscherpen van bouwvoorschriften en verzekeringen. Aerts: “Dit zijn maatregelen die men gewend is te nemen in de VS, en passen bij de cultuur van je eigen verantwoordelijkheid nemen. De Vrije Universiteit kijkt met Amerikaanse partners naar Nederlandse oplossingen, zoals het aanleggen van dijken, stormvloedkeringen en het periodiek opspuiten van stranden. Dit zijn dure oplossingen, maar als je kijkt naar het economisch belang van de stad, de olie-industrie en de schade die nu is opgetreden, dan is het goed om deze investeringen te overwegen”. Ward: ”Dijken verdienen zichzelf terug, ook in het buitenland.”