Jacqueline van Muijlwijk is benoemd tot professor Innovations in Human Health & Life Sciences

Per 1 september 2017 is Jacqueline van Muijlwijk-Koezen benoemd tot professor ‘Innovations in Human Health & Life Sciences’ bij de afdeling Scheikunde en Farmaceutische Wetenschappen. Deze leerstoel met een onderwijsprofiel heeft tot doel onderwijskundig onderzoek en wetenschappelijke vernieuwingen in het domein van de natuur-en levenswetenschappen te integreren.

13-07-2017 | 12:32

Het onderzoek van Van Muijlwijk-Koezen richt zich op innovaties en didactiek in het onderwijs in de natuur-en levenswetenschappen, met name toegepast op de farmaceutische wetenschappen en het onderzoek gericht op geneesmiddelontwikkeling bij het Amsterdamse Instituut voor Moleculen, Medicijnen en Systemen (AIMMS). Deze leerstoel stelt Van Muijlwijk in staat om haar onderzoek aan nieuwe en innovatieve onderwijsbenaderingen voort te zetten om zo de meest optimale leermethoden te bepalen. Van Muijlwijk: “Goed onderwijs in de natuurwetenschappen zou de manier waarop wetenschappelijk onderzoek gedaan wordt moeten volgen. De cyclus van verwondering, vragen stellen, modellen of theorieën bouwen, testen, bijschaven en nieuwe vragen, zou idealiter in de opbouw van het onderwijsprogramma terug te vinden zijn. Het mooie van deze leerstoel is dat het ons nieuwe inzichten kan opleveren en de discussie over dit onderzoeksveld nieuw leven in kan blazen. Bovendien kunnen de uitkomsten direct in het onderwijs in praktijk gebracht worden.” Dit is bijvoorbeeld al bij de Bacheloropleiding Farmaceutische Wetenschappen gebeurd: hier zijn reeds enkele onderwijsvernieuwingen geïmplementeerd; studenten blijken duidelijk baat te hebben bij de integratie van theorie en praktijk. Met een focus op het innovatieve terrein van de geneesmiddelontwikkeling weet Jacqueline van Muijlwijk het enthousiasme en de nieuwsgierigheid van de studenten aan te wakkeren.

virtual

CV
Jacqueline van Muijlwijk-Koezen behaalde haar PhD in de farmacochemie bij de VU, waarna ze achtereenvolgens les gaf op een middelbare school en aan de lerarenopleiding van de Hogeschool van Utrecht. In 2003 kwam Van Muijlwijk weer terug naar de VU, waar ze als lid van de afdeling Scheikunde en Farmaceutische wetenschappen betrokken was bij de introductie van nieuwe ICT-tools in het onderwijs zoals het gebruik van studenten-video’s, digitale peer feedback , online-stemmen tijdens hoorcolleges en het visualiseren van moleculen in 3D. Tevens stond ze aan de wieg van de oprichting van de ITS Academy, een initiatief van de VU, UvA, InHolland en de HvA voor aansluitingsonderwijs voor de middelbare scholieren in de regio en het bijscholen van hun docenten. Daarnaast was ze betrokken bij de start van het onderzoeksinstituut AIMMS als instituutsmanager.

 

Afbeelding: Jacqueline van Muijlwijk-Koezen, samen met Maikel Wijtmans en Albert Kooistra (Medicinal Chemistry) ontvingen onlangs de FEW Education Innovation Prize 2017 voor hun project ‘Biomolecules in virtual reality on the smartphone’. Students explore the three-dimensional structure of complex molecules that are being studied in the research group to better understand drug – receptor interactions.