Schoolkantines worden gezonder door advisering

Scholen voeren de Richtlijnen Gezondere Kantines van het Voedingscentrum beter in als ze daarbij begeleid worden. Dat blijkt uit onderzoek van de Vrije Universiteit Amsterdam (VU). Doel van deze Richtlijnen is om het aanbod van schoolkantines gezonder te maken, zodat jongeren makkelijker gezond kunnen kiezen.

24-08-2017 | 16:38

Gezondheidswetenschappers van de VU evalueerden samen met het Voedingscentrum de aanpak van het Programma De Gezonde Schoolkantine en de nieuwe Richtlijnen in de dagelijkse praktijk. Op basis hiervan is een strategie ontwikkeld voor de verdere verspreiding van de Richtlijnen.

Meer gezondere producten
Bij de scholen die werden begeleid door het Voedingscentrum werd het aanbod van producten op de balie van de kantine gezonder dan bij de scholen die geen begeleiding kregen. In de begeleide scholen steeg het gemiddelde percentage gezondere producten van 46% naar 77%, terwijl dit percentage in de controle scholen van 50% naar 60% ging. In de kantines die ondersteuning kregen verbeterde ook de uitstraling, bijvoorbeeld door gezondere producten meer in het zicht te zetten. Betrokkenen zijn positief over de hulpmiddelen, zoals de online tool “de Kantinescan”; de samenvatting wat de leerlingen vinden van het aanbod, uitstraling en graag willen zien in hun kantine; voorbeelden o.a. van gezondheidsbeleid, gezonde kantine uitstraling en producten voor in de kantine. Ook zijn betrokkenen positief over het adviesgesprek en –rapport. “Het adviesrapport beschrijft wat er van ons verwacht wordt, zodat wij de te nemen stappen kunnen voorbereiden” zegt een betrokken zorgcoördinator. Gezondheidswetenschapper Carry Renders, gespecialiseerd in preventie van obesitas bij jongeren: “Met dit onderzoek tonen we aan dat ondersteuning niet alleen gewenst, maar ook noodzakelijk blijkt te zijn voor een goede implementatie van de Richtlijnen Gezondere Kantines op scholen.”

Hoe verder?
Tot nu toe voldoet ongeveer een derde van de scholen in Nederland aan de Richtlijnen. Hiervoor worden deze scholen beloond met een Schoolkantine Schaal. Om de Richtlijnen breder te verspreiden is het belangrijk om de scholen actief te blijven begeleiden en ook de hulpmiddelen te blijven aanbieden. Of deze gezondere kantines ook tot gezonder koopgedrag van leerlingen gaat leiden, moet nog worden onderzocht. Sportkantines en bedrijfsrestaurants, die ook steeds meer streven naar een gezonder aanbod, zijn zeer geïnteresseerd in de onderzoeksresultaten. “Wij voelen ons gesterkt in onze aanpak om deze begeleiding te blijven bieden, want álle scholen en leerlingen verdienen wat ons betreft een gezonde kantine”, aldus Heleen Schuit van het Voedingscentrum. Meer informatie is te vinden in het persbericht hierover.