SURe beurs naar onderzoekers Athena Instituut voor rol van de private sector bij kennisuitwisseling

Athena Instituut onderzoekers Barbara Regeer en Sarah Cummings kregen een van de drie SURe beurzen van NWO-WOTRO voor hun project ‘De rol van de private sector bij kennisuitwisseling in ontwikkelingssamenwerking’.

25-07-2017 | 10:49

Regeer: “Veel onderzoek naar kennisdeling richt zich op de ‘usual suspects’: het ontwikkelingswerk in de praktijk en de rol van beleid en onderzoek hierbij. Met ons project willen we ons op een minstens even belangrijke speler in dit veld richten: de private sector. Deze sector is immers expliciet benoemd in de Sustainable Development Goals, omdat zij ontwikkelingsinitiatieven op kunnen schalen en nieuwe doelgroepen kunnen bereiken”.

Het betreft twee onderzoeklijnen: een in Nederland en een in Oeganda. In Nederland wordt de samenwerking van vijf Nederlandse kennisplatforms met private partijen geanalyseerd, maar ook de kennisuitwisseling op dit terrein op Europees niveau wordt meegenomen. In Oeganda wordt hetzelfde onderzocht, maar dan voor Afrikaanse kennisuitwisselingsinitiatieven.

Doel is onder andere om succesformules te achterhalen voor samenwerking met private partijen, zodat gericht beleidsadvies kan worden gegeven aan overheid en financiers. Op wetenschappelijk terrein wil het onderzoeksteam inzicht krijgen in kenniscreatie en uitwisseling van kennis op het terrein van ontwikkelingswerk. Daarbij ligt de focus op het sociale kapitaal: namelijk de sociale netwerken van individuen en de hulpbronnen die ze via die netwerken kunnen mobiliseren.

Met de SURe beurzen stimuleert de overheid onderzoek naar activiteiten en processen die kennisdeling en – benutting en co-creatie tussen onderzoek, beleid en praktijk faciliteren. Met de beurs van 175.000 euro kunnen twee post docs, Sarah Cummings en Suzanne Kiwanuka, twee jaar parttime aan dit onderzoek werken.