Vier Veni-beurzen voor bètawetenschappers

De Faculteit der Bètawetenschappen krijgt vier Veni-beurzen van NWO. Simon Boehme, Sicco Brandsma, Cristiano Giuffrida en Liubov Amitonova ontvangen per persoon een beurs van (maximaal) 250.000 euro voor hun onderzoek aan de VU.

28-07-2017 | 10:10

De vier winnaars doen onderzoek naar de volgende onderwerpen:

Thermisch onderzoek op nanoschaal
Simon Boehme (Natuurkunde) gaat thermische processen op de nanoschaal bestuderen. Kleine stukjes halfgeleidermateriaal (halfgeleider “nanokristallen”) kunnen leiden tot goedkopere en efficiëntere apparaten. Om de commercialisering van onder andere nanokristal-zonnecellen, LEDs en thermo-elektrische apparaten mogelijk te maken, gaat Boehme thermische processen op de nanoschaal bestuderen via laserspectroscopie. Daarbij draagt hij bij aan de ontwikkeling van strategieën voor thermisch management.

Hoe recycling giftige stoffen kan introduceren in nieuwe producten
Sicco Brandsma (Environment and Health) gaat met het geld onderzoek doen naar giftige stoffen in recyclede producten: “Mensen kunnen worden blootgesteld aan giftige additieven die uit recyclede producten lekken. Ik wil weten: om welke giftige additieven gaat het en aan welke concentraties worden we blootgesteld? En hoe kunnen we voorkomen dat deze giftige additieven in recyclede producten terechtkomen?”

Hoe update je een biljoen devices zonder slapeloze nachten?
Cristiano Giuffrida (Informatica) gaat zijn beurs inzetten voor onderzoek naar technieken om automatisch, maar gegarandeerd veilig, software te updaten met minimale impact op de activiteiten van zowel de gebruikers als de apparatuur. De samenleving wordt steeds meer afhankelijk van software die 24/7 beschikbaar is. Tegelijkertijd hebben we binnenkort meer dan een biljoen “always-on” computersystemen in het Internet-of-Things. Het correct en tijdig updaten van al deze devices wordt een van de grootste uitdagingen voor de digitale samenleving.

Beelden op superkwaliteit door een minuscule endoscoop
Liubov Amitonova wil met haar Veni-geld bij Biophotonics & Medical Imaging (Natuurkunde) aan de slag. Lichtmicroscopie is een belangrijk onderzoeksgereedschap in de biologie en geneeskunde. Maar cellen die diep in een organisme of weefsel verborgen liggen zijn niet zichtbaar. Door een combinatie van nieuwe technologie om licht te beheersen met unieke eigenschappen van glasvezels ontwikkelt Amitonova nieuwe manieren om diep in weefsel te kijken.