6 ton voor identificatie van schadelijke stoffen in aquatisch milieu

Een onderzoeksgroep onder leiding van Marja Lamoree (Environment & Health) in samenwerking met Jeroen Kool (Scheikunde) krijgt 600.000 euro van NWO-TTW voor het ontwikkelen van een nieuwe technologie om te zoeken naar schadelijke stoffen in het aquatisch milieu.

12-10-2017 | 14:42

Het aquatisch milieu is verontreinigd met een grote verscheidenheid aan toxische organische stoffen zoals geneesmiddelen, hormoonverstorende stoffen en perfluorverbindingen. Deze stoffen worden aangetroffen in afvalwater, oppervlaktewater en drinkwaterbronnen en worden veelal aangeduid met de term ‘Chemicals of Emerging Concern’ (CEC’s). Waterschappen en drinkwaterbedrijven staan voor de moeilijke opgave dat ze bij waterzuivering rekening moeten houden met de verwijderbaarheid van een zeer groot aantal verbindingen, waarvan de identiteit niet altijd bekend is.

In het Partnershipprogramma TTW-STOWA-KWR-TKI Watertechnologie is het RoutinEDA project gehonoreerd. Het doel van dit project is om een nieuwe technologie te ontwikkelen voor de identificatie van onbekende, schadelijke stoffen in het aquatische milieu. Daarvoor zal gebruik worden gemaakt van effect-gestuurde analyse (EDA), waarbij in vitro bioassays worden ingezet voor het in kaart brengen van toxiciteit in combinatie met hoge resolutie-fractionering en hoge resolutie-massaspectrometrie. Het RoutinEDA project zal voortbouwen op een eerder door STW gefinancierd project.

Het onderzoeksproject start op 1 november, loopt vier jaar en wordt geleid door Marja Lamoree (afdeling Environment & Health) in samenwerking met Jeroen Kool (BioAnalytical Chemistry). Daarnaast is Timo Hamers (Environment & Health) betrokken bij dit project. Bij beide afdelingen wordt van het geld een promovendus aangesteld. De afdeling Environment & Health focust zich op het uitbreiden van de toepasbaarheid van EDA door het inzetten van een diversiteit aan bioassays. BioAnalytical Chemistry (afdeling Scheikunde) zal zich toespitsen op verdere miniaturisering van het EDA-format.

Meer informatie is te vinden via: www.stw.nl