Europees onderzoek naar effecten verdwijnen permafrost

Onder leiding van het Duitse Alfred Wegener Instituut neemt de VU deel aan het EU-project Nunataryuk dat de effecten van klimaatverandering op de permafrost en de bewoners in de Arctische kustgebieden gaat onderzoeken.

30-11-2017 | 12:20

Naast het onderzoek naar de effecten zullen er ook samen met lokale bewoners strategieën worden ontwikkeld om de invloed van de dooiende permafrost in hun leefomgeving te beperken. “Dit project is uniek omdat het de exacte wetenschappen met de sociale wetenschappen heel sterk integreert” aldus VU-aardwetenschapper Jorien Vonk, een van de Nunataryuk onderzoekers.

Een kwart van het land in het noordelijk halfrond bestaat uit permafrost. Door klimaatverandering ontdooien en eroderen de Arctische kusten in een steeds hoger tempo, waardoor ook extra broeikasgassen vrijkomen. Door de enorme omvang van deze regio hebben deze ontwikkelingen wereldwijd gevolgen.

De VU gaat zich binnen het onderzoek naar de ontwikkelingen in Arctische permafrost aan de kustregio richten op de kwantiteit van het organisch materiaal, sediment, en verontreinigingen die vanaf land naar de oceaan stromen. De focus ligt op kusterosie en kleinere, hoog-arctische rivieren die pal aan de kust liggen en nog nauwelijks zijn onderzocht. Samen met de andere partners binnen het project zullen er gedurende een aantal seizoenen intensief metingen worden uitgevoerd. Naast de sociale wetenschappers zullen ook de aardwetenschappers in gesprek gaan met de lokale gemeenschap om met name informatie uit te wisselen.