Ruim twee miljoen euro voor VU projecten in Europese ERA-NET NEURON subsidieronde

Twee Europese consortia onder leiding van VU-onderzoekers Huibert Mansvelder en Ruud Toonen ontvangen ieder 1 miljoen euro voor onderzoek naar hersenaandoeningen.

21-12-2017 | 11:28

Huibert MansvelderHuibert Mansvelder (Integratieve Neurofysiologie) werkt in het onderzoeksproject ‘iPS&BRAIN’ samen met onderzoekers aan het Pasteur Instituut in Parijs en de Medische Universiteit in Wenen. Het consortium wil mechanismen ophelderen die ten grondslag liggen aan nicotine verslaving en schizofrenie. Bij beide aandoeningen zijn genetische varianten van nicotinerge acetylcholine receptoren betrokken die de kans op verslaving en schizofrenie vergroten, maar we begrijpen niet hoe dat werkt. De receptoren zorgen in onze hersenen voor communicatie tussen zenuwcellen, maar de rol van genetische varianten van deze receptoren is onbekend. Naast de fundamentele studies om communicatie tussen hersencellen bij genetische varianten te onderzoeken, zullen stamcellen (iPS cellen) van patiënten gebruikt worden om mogelijke therapeutische strategieën uit te testen.

Ruud ToonenRuud Toonen (Functionele Genoomanalyze) coördineert het EU onderzoeksproject ‘SNAREopathy’ waarin groepen uit Duitsland, Italië en Noorwegen de mechanismen gaan onderzoeken die ten grondslag liggen aan ernstige vormen van epilepsie. Ongeveer 1% van de wereldbevolking lijdt aan epilepsie en 30% van de patiënten reageert niet op medicatie. Om nieuwe behandelingsmethoden te ontwikkelen voor deze patiënten is meer mechanistische kennis nodig. Het consortium gaat genetische epilepsie modellen bestuderen die worden veroorzaakt door defecten in eiwitten verantwoordelijk voor communicatie tussen zenuwcellen. Door de unieke en complementaire expertise binnen het consortium en het gebruik van verschillende modelsystemen, waaronder zenuwcellen van patiënten, verwachten de onderzoekers belangrijke nieuwe inzichten te kunnen aanleveren voor de behandeling van deze grote groep epilepsiepatiënten.

NWO en de Hersenstichting financieren de Nederlandse bijdrage aan deze consortia.