Veranderend strand: de invloed van menselijke activiteiten

Directe gevolgen van zandsuppleties en het mechanische reinigen van stranden beïnvloeden strandorganismen negatief. Organismen blijken echter goed aangepast en kunnen redelijk snel herstellen van de menselijke verstoringen. Lies Leewis onderzocht het ecologisch functioneren van het strandecosysteem onder invloed van menselijke activiteiten.

23-11-2017 | 12:11

Uit het promotieonderzoek blijkt dat bodemdieren en planten op stranden negatief worden beïnvloed door de directe gevolgen van menselijke activiteiten. Bijvoorbeeld omdat zij bedolven raken onder het zand en overreden worden. Het herstel na een strandsuppletie was snel voor de vier onderzochte bodemdieren. Vlokreeften hadden echter significant lagere aantallen op mechanisch gereinigde stranden vergeleken met niet gereinigde stranden.

Leewis bepleit om in dagelijks kustbeheer de methoden van zowel het reinigen van stranden als zandsuppleties bij de kustverdediging zo uit te voeren dat verstorende effecten op natuur minder zijn. Dit laatste pakt Rijkswaterstaat op in het programma Natuurlijk Veilig in samenwerking met natuurorganisaties. Rijkswaterstaat financierde het onderzoek.

Meer informatie over het proefschrift is te vinden in de agenda en in PURE.