Vestiging SRON op Amsterdam Science Park stap dichterbij

Ruimteonderzoek organisatie SRON oriënteert zich op een nieuwe vestigingsplaats en heeft universiteiten in Nederland uitgenodigd een bieding te doen. Universiteit van Amsterdam, Vrije Universiteit en Universiteit Twente hebben in samenwerking met Matrix Innovation Center een bod uitgebracht voor vestiging van SRON op het Amsterdam Science Park. Op 20 november j.l. heeft het consortium dit mogen toelichten.

23-11-2017 | 14:52

De selectiecommissie van NWO/SRON heeft drie bids voor de nieuwe huisvesting van SRON Utrecht beoordeeld. Op basis van deze vergelijking heeft de commissie ervoor gekozen verdere gesprekken te gaan voeren met twee consortia; enerzijds UvA, VU, UT en Matrix Innovation en anderzijds TU Delft en Universiteit Leiden. Het bod van Radboud Universiteit en TU Eindhoven is afgewezen.

Hoe verder
Op 5 december brengt een delegatie van NWO/SRON een bezoek aan de beoogde locatie op Amsterdam Science Park. Medio december wordt een voorgenomen besluit verwacht. Definitieve besluitvorming is voorzien in maart 2018.