Wetenschappers van Bètawetenschappen behoren tot 1% meest geciteerden wereldwijd

Guido van der Werf en Hans Cornelissen staan in de Highly Cited Researchers 2017 lijst van Thomson Reuters.

12-12-2017 | 12:39

Hans Cornelissen en Guido van der Werf behoren tot de 1% meest geciteerde wetenschappers ter wereld. Dit blijkt uit de Highly Cited Researchers 2017 lijst van Thomson Reuters. Dit overzicht wordt jaarlijks opgesteld op basis van het aantal citaties van afzonderlijke wetenschappers in internationale wetenschappelijke tijdschriften.

Guido van der Werf is klimaatwetenschapper bij Aardwetenschappen en hoogleraar Global Carbon Cycle and Land Use Change aldaar. In 2011 kreeg hij een ERC Starting Grant voor onderzoek op dit terrein. Sindsdien heeft hij diverse prestigieuze onderzoeksprijzen ontvangen en een NWO-VICI-beurs binnengehaald.  Van der Werf is vooral geïnteresseerd in de effecten van brand op het wereldwijde klimaat, met veel aandacht daarbinnen voor de rol van menselijk landgebruik.

Hans Cornelissen is hoogleraar in Functionele Biodiversiteit bij de afdeling Ecologische Wetenschappen. Cornelissen bestudeert de gevolgen van klimaatopwarming voor ecosystemen. “Ik bestudeer hoe verandering in vegetatie in het poolgebied, in China en andere delen van de wereld weer effecten kan hebben op de bodem en zelfs op het klimaat.” Cornelissen is o.a. co-auteur van drie artikelen in Nature over de rol van planteigenschappen voor de samenstelling van de vegetatie op wereldschaal.

Opmerkelijk is dat Cornelissen en van der Werf en hun onderzoeksteams, als ‘Triple E’ onderzoekers,  actief samenwerken in internationaal brandonderzoek. Cornelissen kijkt daarbij vooral naar de brandbaarheid van vegetatie en bodem, zowel in proefvakken in het veld als experimenteel in zijn brandlab FLARE op de VU. Van der Werf observeert met behulp van o.a. satellietbeelden en drones zowel de branden zelf alsook de chemische samenstelling van de atmosfeer onder invloed van brand.