Onderzoek naar man-vrouw-verschillen in gezond ouder worden

Man-vrouw-verschillen meenemen in gezondheidsonderzoek is actueel. Steeds meer onderzoekers nemen genderverschillen mee in hun benadering, zo ook VU-gezondheidswetenschappers Hanneke Wijnhoven, Laura Schaap en Lena Sialino. Die laatste spreekt begin juni op het WEON-congres.

24-05-2018 | 15:50

VU-gezondheidswetenschappers Hanneke Wijnhoven en Laura Schaap doen, samen met onderzoekers van het RIVM, onderzoek naar man-vrouw-verschillen in veroudering en de invloed van leefstijlfactoren. In december 2017 zijn ze gestart met hun onderzoek, dankzij een subsidie van ZonMw (onderdeel van NWO) ter waarde van 450.000 euro, vanuit het relatief nieuwe programma Gender en Gezondheid.

Vrouwen ongezonder
Gezond ouder worden en tot op hoge leeftijd een zelfstandig leven leiden is niet vanzelfsprekend. In veel Westerse landen leven vrouwen langer dan mannen, maar met meer ongezonde levensjaren. Het is nog grotendeels onbekend wanneer verschillen tussen mannen en vrouwen in veroudering ontstaan en welke leefstijlfactoren daarbij een rol spelen.

Het onderzoekproject richt zich op verschillen tussen mannen en vrouwen in het fysiek, mentaal en cognitief functioneren bij het ouder worden. Ook bekijken de onderzoekers hoe leefstijlfactoren zoals roken, alcoholgebruik, voeding, bewegen, inactiviteit en slaap bijdragen aan deze verschillen. Voor het onderzoek maken zij gebruik van twee langlopende verouderingsstudies: de Longitudinal Aging Study Amsterdam en de Doetinchem Cohort Studie.

Gezondheid vrouwen bevorderen
Dit onderzoek focust ook op hoe de gezondheid van vrouwen bevorderd kan worden. De wetenschappers onderzoeken, in samenspraak met een groep vrouwen, hoe relevant leefstijlgedrag verbeterd kan worden en hoe preventieve maatregelen optimaal ingezet kunnen worden bij vrouwen.

Op 7 en 8 juni is bij het RIVM de jaarlijkse Dutch Epidemiology Conference WEON in samenwerking met de Vereniging van Epidemiologie. Op het congres presenteren diverse onderzoekers de resultaten van studies naar verschillen tussen mannen en vrouwen tijdens de veroudering. Dit thema staat ook op 6 juni centraal tijdens de preconference workshop ‘Let's talk about sex: gender differences in epidemiological research’. VU-promovenda Lena Sialino geeft tijdens dit programmaonderdeel een presentatie.