Twee Vidi-beurzen voor bètawetenschappers

Onderzoekers Sander Veraverbeke (Aardwetenschappen) en Jasmin Christian Blanchette (Informatica) ontvangen beiden een Vidi-beurs van NWO, ter waarde van 800.000 euro per beurs.

01-06-2018 | 12:09

Branden duwen bomen noordwaarts
Sander Veraverbeke doet onderzoek naar bosbranden. Met het Vidi-geld gaat hij bestuderen hoe bosbranden kansen creëren voor boomsoorten om noordwaarts op te rukken, en hoe dit het landschap en klimaat beïnvloedt. Hij zal onderzoek gaan doen in noordelijke regio’s zoals Alaska, Canada en Siberië. Vooral in Siberië (Rusland) zijn er relatief weinig metingen gedaan, dus die data zijn hard nodig.

In deze regio’s komen bosbranden vooral door bliksem, en door klimaatverandering is er meer bliksem, en dus meer branden. “Het hoge Noorden warmt bovendien sneller op dan de rest van de Aarde”, legt Veraverbeke uit. “Dit veroorzaakt meer branden, en zorgt dat de ideale klimaatzone voor veel boomsoorten noordelijker komt te liggen. Dus waar zo’n dertig jaar geleden alleen naaldbos kon groeien, kan nu ook loofbos groeien. En waar vroeger niks groeide, de toendra, daar komt nu steeds meer naaldbos.”

Computer-gecontroleerde bewijzen voor wiskundigen
Jasmin Christian Blanchette heeft als doel om software te ontwikkelen om wiskundigen te helpen om correcte bewijzen te schrijven. Blanchette en zijn collega’s zullen zich op getaltheorie richten, een wiskundetak die vooral gehele getallen betreft, en samenwerken met Nederlandse wiskundigen om te zorgen dat de software bruikbaar is en er een goed samenspel is met computer-algebrasystemen.