Acht gemeenten voorop in aanpak overgewicht bij kinderen

In Nederland heeft 1 op de 7 kinderen te maken met overgewicht of obesitas. De ondersteuning en zorg voor kinderen met overgewicht en obesitas krijgt in Nederland een belangrijke impuls. De Vrije Universiteit Amsterdam introduceert hiervoor vanuit het programma Care for Obesity het eerste landelijke model.

08-03-2018 | 14:07

Wetenschap en praktijk
De aanpak is gebaseerd op de beschikbare wetenschappelijke kennis én de praktijkervaringen van de acht gemeenten: Almere, Amsterdam, Arnhem, ’s-Hertogenbosch, Maastricht, Oss, Smallingerland en Zaanstad. Het bouwt voort op het basismodel voor de ketenaanpak dat vorig jaar door Amsterdam en ‘s-Hertogenbosch is uitgebracht en is aangevuld met inzichten en ervaringen verkregen uit het toepassen ervan door alle proeftuingemeenten. Het model beschrijft welke processtappen nodig zijn om de aanpak lokaal goed uit te voeren, hoe die stappen kunnen wordt georganiseerd en gefinancierd, welke onderliggende visie daarbij hoort en wat die visie vraagt van professionals.

Gezondheid en kwaliteit van leven kinderen
Een essentieel onderdeel van de aanpak is dat de betrokken professionals kijken naar zowel de leefstijl als ook de omstandigheden waarin kind en gezin verkeren. Met deze brede benadering worden factoren die een duurzame gedragsverandering belemmeren of juist kunnen bevorderen achterhaald. Programmamanager Jutka Halberstadt van de VU en Care for Obesity: “De gemeenten die met de aanpak werken, laten zien dat het kan en hoe het kan. Dit model gaat een belangrijke bijdrage leveren aan het verbeteren van de gezondheid en kwaliteit van leven van kinderen met overgewicht en obesitas in Nederland”.

Landelijke aanpak
Het landelijk model is nu in concept beschikbaar en wordt komende tijd doorontwikkeld en aangevuld. Eind 2018 wordt het in de definitieve vorm opgeleverd zodat alle gemeenten van Nederland met het model en de ondersteunende tools aan de slag kunnen om tot een eigen lokale invulling van de aanpak te komen. Het volledige model ‘Ketenaanpak voor kinderen met overgewicht en obesitas’ is hier te downloaden.

Dit model voor de ketenaanpak wordt ontwikkeld door de Vrije Universiteit Amsterdam vanuit het programma Care for Obesity in samenwerking met acht proeftuingemeenten en met financiering van het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport.
Voor meer informatie: www.partnerschapovergewicht.nl/C4O