Hoogleraar theoretische chemie Paola Gori-Giorgi ontvangt Vici-beurs van 1,5 miljoen euro

Hoogleraar theoretische chemie Paola Gori-Giorgi ontvangt van de Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek (NWO) een Vici-beurs van 1,5 miljoen euro voor haar onderzoek naar een nieuwe quantummechanische benadering om Van der Waals interacties tussen moleculen te beschrijven. De Vici-beurs biedt Gori-Giorgi de ruimte om 2 postdocs en 2 promovendi aan te nemen en een computercluster aan te schaffen voor dit onderzoek.

23-02-2018 | 12:00

Computersimulaties
Aan de hand van computersimulaties worden momenteel al medicijnen en nieuwe materialen geselecteerd voor experimenten in het lab, waardoor medicijn- en materiaalonderzoek sneller en efficiënter verloopt. Hoewel het gebruik van computersimulaties binnen veel (bio)chemische en biomedische processen al heel gangbaar is, zijn er nog steeds tal van onopgeloste problemen die de betrouwbaarheid van zulke simulaties ernstig beperken.

Quatummechanische berekeningen
Vanwege de aard van quantumdeeltjes en de interactie tussen de elektronen zijn quantummechanische berekeningen als onderdeel van deze computersimulaties het meest veeleisend. Door het ontwikkelen van een nieuwe wiskundige benadering om Van der Waals interacties in de quantummechanica te beschrijven hoopt Gori-Giorgi computersimulaties in de chemie en materiaalkunde betrouwbaarder, betaalbaarder en energie-efficiënter te maken.

Over de Vici-beurs
35 wetenschappers, waaronder 5 van de VU, hebben door de NWO ieder 1,5 miljoen euro toegekend gekregen om de komende vijf jaar onderzoek te doen. Vici is een van de grootste persoonsgebonden wetenschappelijke premies van Nederland en is gericht op gevorderde onderzoekers. Met de premie kunnen de wetenschappers een eigen vernieuwende onderzoekslijn ontwikkelen en een onderzoeksgroep opbouwen.

Foto: Yvonne Compier