Internationale visitatiecommissie zeer positief over AIMMS en DES

Bij de 6-jaarlijkse internationale onderzoeksvisitatie (periode 2011-2016) van de VU-instituten AIMMS (Amsterdam Institute for Molecules, Medicines and Systems) en DES (Department of Ecological Science) zijn beide instituten excellent beoordeeld.

29-03-2018 | 13:52

Deze visitatie, uitgevoerd conform het Standard Evaluation Protocol (SEP) van de VSNU, is een zeer belangrijke toetssteen voor de kwaliteit, relevantie en vitaliteit van het onderzoek van Nederlandse onderzoeksinstituten. De internationale commissie stond onder voorzitterschap van prof. Hans van Veen (NIOO-KNAW).

AIMMS ontving de hoogste scores (wereldleidend/excellent) voor onderzoekskwaliteit en levensvatbaarheid) en de score “zeer goed” voor relevantie. DES werd als wereldleidend/excellent beoordeeld op de onderdelen onderzoekskwaliteit en relevantie en zeer goed op het onderdeel levensvatbaarheid.

Uit de toelichting bij deze onderdelen blijkt dat de commissie onder andere zeer te spreken is over de goede samenwerking bij AIMMS, die samen met het hoge niveau van de onderzoekers bijdraagt aan een excellente onderzoekskwaliteit.

Voor het Department of Ecological Science spreekt de commissie haar bewondering uit voor het excellente en zeer relevante onderzoek . De commissie is ook zeer te spreken over de goede werksfeer in de afdeling en de evenwichtige genderbalans in het management team.

Voor beide instituten wordt een aantal aanbevelingen gegeven voor de consolidatie van de onderzoekskwaliteit en de borging van de internationale positie voor de toekomst. De instituutsdirecteur Teusink (AIMMS) en het afdelingshoofd Aerts (DES) zijn beiden uiterst verheugd over de zeer positieve beoordelingen en beschouwen de aanbevelingen van de commissie als belangrijke suggesties om hun internationaal leidende positie te consolideren en nog verder uit te bouwen.