Mirja Schoderer (BETA) wint VU Masterscriptie prijs 2017

Hebben de wateropvangsystemen die gebouwd zijn door internationale hulporganisaties nut en worden ze volledig benut door hun gebruikers? Mirja Schoderer, student master environment and resource management, onderzocht het gebruik van wateropvangsystemen op het Keniaanse platteland en wint hiermee de VU Masterscriptie prijs 2017.

31-01-2018 | 8:00

Internationale hulporganisaties investeren op basis van theoretische aannames veel geld in het opvangen van water in Afrika om hongersnood te voorkomen en de voedselproductie te bevorderen. Uit het onderzoek van Mirja blijkt dat de boeren zich wel beter voorbereiden op droogte en zich veiliger voelen, maar het water wordt in beperkte mate gebruikt voor de irrigatie van hun landbouwgrond. De boeren zien het water als te kostbaar om het op hun land te sproeien en laten hun vrouwen en kinderen hele stukken lopen om water te halen uit de nabij gelegen rivier. Dit zorgt ervoor dat kinderen niet naar school gaan en vrouwen geen ander werk doen, volgens Schoderer.

Het juryrapport prijst Mirja om het werk dat zij verrichtte om de data voor haar studie te verzamelen, en de jury is onder de indruk van de zorgvuldigheid waarmee zij haar analyse en bevindingen, in uitstekend Engels, beschrijft. Volgens de jury getuigt haar relevante werk van een goede kritisch wetenschappelijke houding; het is theoretisch adequaat en eindigt met een goede discussie.