Start nieuw onderzoeksinstituut Sarphati Amsterdam

Wethouder Eric van der Burg heeft namens de gemeente getekend voor de oprichting van Sarphati Amsterdam.

08-03-2018 | 14:58

Sarphati Amsterdam, ‘research for healthy living’ is een uniek wetenschappelijk onderzoeksinstituut in Amsterdam dat zich vooral richt op het onderzoeken van welvaartsziekten, zoals overgewicht, diabetes en hart- en vaatziekten. Medeoprichters zijn alle kennisinstellingen uit Amsterdam: de VU, VUMC, UvA, AMC en HvA. Arnoud Verhoeff (GGD) en Jaap Seidell (VU) vormen samen de Raad van bestuur.

Binnen Sarphati Amsterdam werken de gemeente Amsterdam (GGD) en de Amsterdamse kennisinstellingen samen aan innovatief interdisciplinair onderzoek ten behoeve van effectieve en duurzame preventie van welvaartsziekten, zoals (ernstig) overgewicht, diabetes en hart- en vaatziekten. De gemeente Amsterdam beoogt hiermee een gezonde leefstijl en optimale leefomstandigheden te bevorderen en (ernstig) overgewicht bij de Amsterdamse jeugd te voorkómen.

Dit legt de basis voor de preventie én bestrijding van deze welvaartsziekten op lange termijn. In multidisciplinaire teams werken wij aan oplossingen op het terrein van preventie en zorg door praktijk, onderzoek, beleid en uitvoering met elkaar te verbinden. Sommige onderzoeksprojecten worden (deels) gefinancierd door private partijen.

Unieke aanpak
Wat Sarphati Amsterdam zo uniek maakt, zijn de multidisciplinaire aanpak en de onderzoekinfrastructuur; het Sarphati Cohort. Op grotere schaal en voor langere periode zal de invloed van (leefstijl)factoren op de ontwikkeling van de Amsterdamse kinderen onderzocht worden. Ook wordt onderzocht hoe deze factoren precies samenhangen en wat kritieke momenten zijn tijdens het opgroeien.

De resultaten van het onderzoek dragen direct bij aan het geven van gericht advies aan ouders en jeugdigen en andere gezondheidsbevorderende interventies ter voorkoming én bestrijding van welvaartsziekten.

Meer informatie: www.sarphati.amsterdam