Een klimaatkompas voor de koers van mondiale opwarming

Hoogleraar atmosfeer, broeikasgassen en klimaat Sander Houweling betoogt tijdens zijn oratie dat we het onderzoeken van de atmosfeer hard nodig hebben om grip te krijgen op de koers van de mondiale opwarming. “Monitoring van de atmosferische compositie is essentieel om de klimaatdoelstellingen te behalen.”

24-08-2018 | 13:15

Energieopwekking en voedselvoorziening leiden tot opwarming van de aarde. Dit is algemeen bekend, evenals de wens om de opwarming aan het einde van deze eeuw te beperken tot maximaal twee graden Celsius. Houweling: “Het halen van deze doelstelling is een grote uitdaging. De wetenschap kan hierbij ondersteuning bieden. De ultieme check of we op de goede koers liggen is via atmosferische metingen. Op deze manier vindt evaluatie en monitoring plaats op basis van wat er nu gebeurt en te meten is. Tot nu toe kijken we vooral naar wat men zegt dat er gedaan is en wat er in verslagen op papier staat.”

Nauwkeurigheid klimaatscenario’s verbeteren
Houwelings onderzoek richt zich op het verbeteren van de kennis van langlevende broeikasgassen in het klimaatsysteem. Het gaat daarbij niet alleen om de hoeveelheid gas die in de atmosfeer wordt gebracht, maar ook om de invloed van deze gassen op natuurlijke processen. Deze kennis is nodig om de nauwkeurigheid van klimaatscenario’s te verbeteren.

De methodes die Houweling onderzoekt en ontwikkelt, maken gebruik van atmosferische metingen. “De atmosfeer is een onschatbare bron van onafhankelijke informatie, die met behulp van modellen kan worden benut. De informatie die zo beschikbaar komt, helpt bij het ontwikkelen van een soort klimaatkompas die laat zien waar we staan als het gaat om het behalen van de klimaatdoelstellingen en waar we heen gaan.”


De oratie van Sander Houweling vindt plaats op 7 september.