Majorie van Duursen is benoemd tot hoogleraar Environmental Health and Toxicology

Per 1 september 2018 is Majorie van Duursen benoemd tot hoogleraar ‘Environmental Health and Toxicology’. De leerstoel is ingebed in de afdeling Environment & Health.

30-08-2018 | 13:15

Van Duursen is toxicoloog en zet zich in voor het bevorderen van een gezonde leefomgeving door middel van wetenschap en onderwijs. Ze streeft ernaar het risico van milieuverontreinigende stoffen voor de gezondheid van kinderen wereldwijd in kaart te brengen en te verminderen.
Het onderzoek van Van Duursen richt zich voornamelijk op de gezondheid van de vrouw en het kind dat zich in de ontwikkelingsfase bevindt. De vruchtbaarheid van een vrouw is al vroeg in haar leven grotendeels vastgesteld, namelijk tijdens de embryonale en foetale ontwikkeling en de puberteit. Onderzoek toont aan dat blootstelling aan synthetische en natuurlijke chemicaliën met endocriene activiteit of endocriene verstorende chemicaliën (EDC's) gedurende deze specifieke momenten in haar leven een negatieve invloed kunnen hebben op de vruchtbaarheid van een vrouw. Er is echter weinig kennis over de precieze invloed van EDC’s  op de vrouwelijke vruchtbaarheid en over testmethodes om dit aan te tonen.

Majorie van Duursen promoveerde in 2004 in Toxicologie in Utrecht en is sindsdien werkzaam aan het Instituut voor Risicobeoordelingsstudies aan de Universiteit Utrecht en sinds 2017 als universitair hoofddocent. 
Van Duursen was betrokken bij en coördineerde verschillende projecten over de toxicologische impact van milieuverontreinigende stoffen. Ze is geregistreerd als Europees toxicoloog en lid van het WHO Collaborating Centre for Children's Environmental Health, de Nederlandse en Amerikaanse verenigingen voor toxicologie en de Europese Society of Endocrinology.

Op 1 januari 2019 start Van Duursen het zojuist gehonoreerde project FREIA waarvoor 6 miljoen euro ter beschikking is gesteld vanuit het EU Horizon 2020-programma. Het onderzoek zal zich richten op de ontwikkeling van testsystemen voor de vruchtbaarheid van  vrouwen. Het onderzoek zal van Duursen binnen de VU gaan starten.