Nieuwe satellietsensoren met cruciale informatie over branden

Hyperspectrale satellietsensoren gaan de wetenschap veel nieuwe informatie geven over branden en klimaat. Dit schrijven wetenschappers in nieuw onderzoek onder leiding van VU-bosbrandexpert Sander Veraverbeke.

05-07-2018 | 12:48

In het artikel, gepubliceerd in het toonaangevende vakblad voor aardobservatie Remote Sensing of Environment, geven de wetenschappers de mogelijkheden aan van hyperspectrale sensoren voor het inschatten van de brandbaarheid van vegetatie, het detecteren en karteren van branden en hun uitstoot van broeikasgassen, en het opvolgen van herstellende ecosystemen na brand.

De studie werd geleid door Sander Veraverbeke (Aardwetenschappen) en werd uitgevoerd samen met Amerikaanse collega’s van onder andere NASA en de University of California. “We verwachten dat de technologische doorbraak van een of meerdere zogeheten hyperspectrale satellietsensoren tot een beter begrip zal leiden van deze processen, en de rol van branden in het klimaatsysteem”, aldus Veraverbeke.

Nieuwe generatie
Satellietwaarnemingen worden sinds ongeveer de jaren 1980 succesvol gebruikt om landgebruik en veranderingen aan het aardoppervlak vast te leggen en te bestuderen. Dit gebeurt op basis van multispectrale sensoren. Multispectraal betekent dat waarnemingen worden gedaan in verschillende golflengtebereiken, meestal zo’n 3 tot 15, van visueel en infrarood licht.

Een nieuwe generatie hyperspectrale sensoren staat echter klaar om de rol van de klassieke multispectrale sensoren aan te vullen. Hyperspectrale sensoren nemen foto’s over heel veel, vaak meer dan 100, nauwe golflengtebereiken. Met deze technologie is nauwkeuriger onderzoek met meer toepassingen mogelijk, blijkt uit eerdere studies met hyperspectrale sensoren op vliegtuigen.

Aankomende missies
Tot nu toe is er nog nauwelijks hyperspectrale data vergaard uit de ruimte. Een recente onafhankelijke commissie, de Decadal Survey for Earth Science and Applications from Space van de National Academy of Sciences in de Verenigde Staten, wees een hyperspectrale satellietmissie aan als de grootste prioriteit voor aardobservatie in de komende tien jaar.

Met aankomende hyperspectrale satellietmissies zoals de Environmental Mapping And Analysis Program (EnMAP) van het Deutsches Zentrum für Luft- und Raumfahrt (DLR) en de Hyperspectral Infared Imager (HyspIRI) van NASA die in de komende jaren gelanceerd worden, wordt deze aanbeveling wellicht gauw realiteit.