Onderzoeksconsortium met bèta-wetenschappers ontvangt 4 miljoen euro

VU-geoarcheoloog Sjoerd Kluiving (CLUE+/FGW) krijgt de subsidie voor zijn project TERRANOVA, dat wetenschappers op het gebied van archeologie, geologie, ecologie en landschapsmodellen bij elkaar brengt.

04-07-2018 | 17:31

Ook een project van VU-archeoloog Gert-Jan Burgers (CLUE+/FGW) werd gehonoreerd met een subsidie van 4 miljoen euro. De belangrijke beurs is toegekend in het kader van de jaarlijkse EU Marie Skłodowska-Curie Innovative Training Networks (ITN). Hiermee wil de EU een nieuwe generatie van creatieve, ondernemende en innovatieve beginnende onderzoekers trainen.

Internationaal consortium
Sjoerd Kluiving gaat een omvangrijk internationaal consortium aansturen, waarbij ook Ronald van Balen (Aardwetenschappen) en Peter Verburg (IVM) betrokken zijn. Er worden 15 promovendi aangesteld voor onderzoek naar de betekenis van lange termijn landschapsgeschiedenis voor stad en land in de toekomst. Het consortium omvat in totaal 25 universiteiten, bedrijven en Ngo’s verdeeld over 13 Europese landen.

TERRANOVA
TERRANOVA is een nieuw leerinitiatief voor het Europese landschap waarbij gekeken wordt naar vroegere en toekomstige omgevingen en energieregimes die beleidsinstrumenten kunnen vormen voor de toekomst. Bijzonder aan TERRANOVA is dat het een leerinitiatief is tussen alfa en bèta. Het brengt wetenschappers bij elkaar op het gebied van archeologie, geologie, ecologie en landschapsmodellen.

Toekomstig landschapsbeheer voor een koolstofarme samenleving
Het doel van het TERRANOVA project is het verbeteren van ons begrip over vroegere omgevingen en energieregimes om een bijdrage te leveren aan toekomstig landschapsbeheer en de transitie naar een koolstofarme samenleving. De betrokken onderzoekers proberen bijvoorbeeld antwoord te geven op vragen zoals: ‘Kunnen we een balans vinden tussen natuurlijke en culturele landschappen die in ruimte en tijd veranderen?’ en ‘Kunnen we een natuurlijke referentie maken voor Europese landschappen om huidige en toekomstige maatregelen van landschapsplanning, ecosysteemherstel en ‘rewilding’ te evalueren?

TERRANOVA start in het voorjaar van 2019 en biedt ruimte aan drie promovendi – naast twaalf promovendi in andere Europese landen - aan twee verschillende faculteiten van de VU: Geesteswetenschappen en de Bètawetenschappen faculteit.

Foto: Staffan Widstrand/Rewilding Europe